Anbudspriset

Styrelsen

Styrelsen

 


Carina Vibenius, Semantix
Semantix instiftade Anbudspriset 2014 utifrån viljan att förändra. Vi ville uppmuntra till bättre upphandlingar genom samarbete med andra leverantörer och organisationer.

Claudiu Deak, Academedia
Academedias uppdrag är att hjälpa människor att komma in på arbetsmarknaden, främst genom utbildning men också genom matchningsinsatser i samarbete med arbetsförmedling och näringsliv förenar våra olika verksamheter. Genom dialog och best practice vill vi höja kvalitén inom den offentliga upphandlingen.

Anna Magnberg, KOMM - Sveriges Kommunikationsbyråer (Suppleant för Nicole Lage-Vianna som är på föräldraledighet)
KOMM vill bidra till priset för att hålla dialogen igång. Vi som branschorganisation är alltid för bästa praxis före pekpinnar och jag tror vi kan lära oss mycket av de vinnande bidragen. 

Maria Krantz, TED Law

Mats Johansson, Securitas
Securitas tar ansvar för att skapa bättre förutsättningar till en produktiv dialog i de offentliga upphandlingar som de är en del av. De ser initiativet med Anbudspriset som en viktig del i att uppmärksamma upphandlare som är lyhörda för sin bransch och för att skapa en fördelaktig affär för båda parter. Genom att premiera goda exempel tror Securitas att fler beställare kommer få upp ögonen för vikten av kommunikation och i förlängningen att kvaliteten på offentliga upphandlingar kommer att höjas.

Peder Johannisson, Cavini Management AB
Cavini Management AB utvecklar verksamheter och människor i ett sammanhang där tillväxt och lönsamhet står i första rummet. Bolaget arbetar främst med strategisk ledning, organisationsutveckling och operativ effektivitet. Med en stor portion av lösningsorientering och genomförandedriv har affärsutveckling genomförts på såväl internationell som nationell och lokal nivå. 

Cavini Management delar föreningens ambition att bidra till bättre upphandlingsprocesser och ser det som en förmån att som styrelsemedlem få vara en del av denna drivkraft till förändring. 

Ulrica Dyrke, Almega
Anbudspriset är en av flera åtgärder för att uppmuntra till höjd kvalitet inom den offentliga upphandlingen. Det finns flera exempel på upphandlare som lyssnar till leverantörer innan man utformar sina förfrågningsunderlag. Dialogen mellan företag och beställare skapar bättre insikt för vad som är möjligt och ger chansen att utveckla upphandlingen ännu mer. Almega vill därför fortsätta uppmuntra till mer dialog.