Anbudspriset

Startsida

 

Anbudspriset – för bra kommunikation 

 

Nyckeln till en lyckad upphandlingsprocess är bra kommunikation mellan upphandlaren och leverantörer. Anbudspriset delas ut till en upphandlare eller avtalsförvaltare som engagerat sig genom att vidga sin syn till att omfatta mer än bara den upphandlande myndighetens behov.

Ansök om att bli medlem i föreningen Anbudspriset här!


Under torsdagen höll föreningen Anbudspriset årsmöte med tillhörande nomineringsmingel där årets tre kandidater presenterades. Kvällen bjöd även på panelsamtal med tema; ”Utmaningar i offentlig upphandling ur leverantörens och upphandlarens synvinkel. Kan dialogen vara ett effektivt verktyg?” Årets Anbudspris kommer att delas ut på Almegas upphandlingsdag den 3 december på Münchenbryggeriet i Stockholm.

”Otroligt roligt med så många bra kandidater. Vi såg en hög kvalité bland årets nominerade och vi ser mycket fram emot att presentera vinnaren i december”, säger Carina Vibenius styrelseledamot i Anbudspriset.

De nominerade är följande:

Petter Cederbrink, Jönköpings kommun
Upphandlingen genomfördes med ett, i branschen, nytt och innovativt tankesätt med högt fokus på kvalitet. Petter använde sig av ett selektivt förfarande som i steg två utvärderades både genom skriftlig och muntlig presentation av anbudet. Frågeställningarna för utvärdering i underlaget var väl knutna till relevanta kvalitetsfaktorer i ett komplext tjänsteuppdrag.

Helena Ekwall, Region Skåne
Helenas upphandling nomineras som den bästa upphandling i branschen på 10 år. Upphandlingen visar på hög kvalitet som köparna är beredda att betala för. Detta bidrar till att slutkunden erhåller högre kvalitet på städning.

Catharina Monstein, Täby kommun
Catharina genomförde upphandlingen med ett stort engagemang och med ett nytänkande förhållningssätt. Fokus lades på att definiera vad kvalitet är och för vem. I arbetet lades stor vikt vid att hitta kvalitativa utvärderingskriterier som både var förenliga med LOUs grundprinciper och framför allt kunde ligga till grund för ökad kvalitativ effekt under avtalstiden.

Läs mer:
https://upphandling24.se/de-slass-om-anbudspriset/

Föreningen Anbudspriset bjuder in till mingel!

Den 17 oktober har Föreningen Anbudspriset årsmöte och i samband med detta vill vi bjuda in dig på mingel!

kl 17.15 öppnar vi dörrarna och inleder med ett panelsamtal kring ”Utmaningar i offentlig upphandling ur leverantörens och upphandlarens synvinkel. Kan dialogen vara ett effektivt verktyg?”

Deltar gör följande:

- Mikael Kruse, Arbetsförmedlingen (fd vinnare i anbudspriset)
- Ted Stalte, leverantörsansvarig SKL Kommentus Inköpscentral
- Charlotte Trelde från företaget Exakta

Vi bjuder på dryck och tilltugg, varmt välkommen!

Plats: Almegas lokaler på Sturegatan 11

Till Anmälan!

Almedalsveckan

Under årets Almedalsvecka fanns Styrelsemedlemmarna Ulrica Dyrke och Claudiu Deak på plats på DoubleCheck_Arena för att berätta mer om Anbudspriset - Priset syftar till att förändra och förbättra den offentliga affären.

Ett stort tack till Fredrik Tamm för värdskapet.

Vi önskar er en trevlig sommar!

AnbudAlmedalen.jpeg

Prisutdelning

Årets Anbudspris kommer att delas ut på Almegas upphandlingsdag den 3 december på Münchenbryggeriet i Stockholm. Mer information kommer under hösten!

Skärmavbild 2019-07-08 kl. 10.58.24.png

Juryarbetet är igång

juryanbudspriset2019

Under förmiddagen drog juryarbetet för Anbudspriset 2019 igång. Samtliga jurymedlemmar medverkade under mötet som hölls i Semantix lokaler i Stockholm. Vid uppstarten gästades juryn av Föreningen Anbudsprisets ordförande, Maria Krantz. Styrelsen ser nu fram emot att ta del av juryns utlåtanden och komma ett steg närmare årets vinnare!

Medverkande jurymedlemmar:
Anders Heland, Zango AB Alen Hrnjić, ApoEx AB
Lars (Englund) Lagerström, Temporent AB
Lotta Sellebråten, Swedol AB
Annika Sjöberg, Gullers Grupp AB
Fredrik Tamm, Doublecheck Consulting AB
Carina Vibenius, Semantix Språkcentrum AB

Medverkande jurymedlem via Skype:
Peder Johannisson, Cavini Management AB

Nomineringen är avslutad

Bilden är från styrelsemötet den 9 maj hos Almega då styrelsen fick nöjet att ta del av samtliga nomineringar.

Bilden är från styrelsemötet den 9 maj hos Almega då styrelsen fick nöjet att ta del av samtliga nomineringar.

Nu är nomineringen avslutad och juryarbetet har precis satt igång. Styrelsen är mycket nöjda med de bidrag som har kommit in och är övertygad om att en värdig vinnare kommer kunna koras även i år.

Föreningen Anbudspriset verkar för en dialog och ett samspel mellan alla aktörer inom den offentliga sektor. Genom att premiera de goda exemplen är vi övertygade om att vi kan förändra och förbättra den offentliga affären. Anbudspriset är leverantörernas pris och möjlighet att visa uppskattning till de upphandlare och avtalsförvaltare som engagerar sig extra mycket. Var med och stötta vårt arbete och bli medlem i Föreningen Anbudspriset!

Maria Krantz Styrelseordförande


Nomineringen till
Anbudspriset 2019 är igång

För femte året i rad öppnar Föreningen Anbudspriset upp att nominera till priset som uppmärksammar goda initiativ och hyllar bra kommunikation. Föreningen är eniga i att nyckeln till en lyckad upphandlingsprocess är bra kommunikation mellan upphandlaren och leverantörer. Anbudspriset delas årligen ut till en upphandlare eller avtalsförvaltare som engagerat sig genom att vidga sin syn till att omfatta mer än bara den upphandlande myndighetens behov. Priset syftar till att uppmärksamma goda initiativ och medverka till bättre offentliga upphandlingar.  

-Vi är övertygade om att upphandlingsförfarandet genom bra kommunikation kan utvecklas och att följden kan bli att rätt krav ställs på produkter och tjänster, säger föreningens ordförande Maria Krantz. 

Nomineringsperioden till Anbudspriset är öppen mellan 18 mars - 30 april 2019 och priset kommer delas ut under hösten 2019.  

-Bra kommunikation leder till en transparent upphandlingsprocess och ett bättre fungerande avtal. Att leverantörer tillåts vara mer aktiva i processen gör oss till bättre leverantörer. I slutändan hoppas vi att Anbudsprisets fokus på de här områdena kan leda till mer transparenta och tydliga avtal där brukarna av tjänsterna får vad de efterfrågar och samhället sparar pengar, förklarar Maria Krantz. 

Juryn för Anbudspriset 2019 består av: 
Anders Heland, Styrelseordförande och partner Zango AB 
Alen Hrnjić, Leg. Apotekare / Upphandlings- och Avtalscontroller ApoEx AB 
Peder Johannisson, VD & Affärsutvecklare Cavini Management AB 
Lars Lagerström, Regionchef Temporent AB 
Lotta Sellebråten, Anbuds- och avtalscontroller Swedol AB 
Annika Sjöberg, VD och senior partner Gullers Group AB 
Fredrik Tamm, Seniorkonsult och partner Doublecheck Consulting AB 
Carina Vibenius, Chef juridik och anbud Semantix Språkcentrum AB 

Mer om Föreningen Anbudspriset 
Föreningen Anbudspriset bildades 2014 och är en ideell förening vars ändamål är att årligen dela ut leverantörernas pris till den upphandlare, avtalsförvaltare eller grupp som står bakom ett affärsmässigt offentligt upphandlat avtal. Medlemmar är företag och organisationer som vill medverka till att dela ut priset. 

Tidigare års pristagare: 
2018: Klara Hanell Strand och Rickard Andersson SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB 
2017: Martin Kruse, Arbetsförmedlingen 
2016: Mats Westin, Stockholm Stad 
2015: Therése Westerlund, Regeringskansliet 

För mer information kontakta: 
Maria Krantz, ordförande i Föreningen Anbudspriset 
maria.krantz@tedlaw.se 
0736-247131 


NYA LEDAMÖTER I STYRELSEN FÖR ANBUDSPRISET

anbudspriset styrelse.jpg

Anbudspriset hade under gårdagen årsmöte som följdes av föreläsningar och mingel.

Vid årsmötet valdes nya ledamöter in i föreningens styrelse, däribland Peder Johannisson, Cavini Management AB och Ulrica Dyrke, Almega. 

- Min erfarenhet av att arbeta med upphandlingar gör att jag helhjärtat delar föreningens ambition att bidra till bättre upphandlingsprocesser genom Anbudspriset. Föreningens grund utgör en drivkraft till förändring som Cavini Management gärna stöttar och jag ser fram emot att få bidra till detta som styrelsemedlem, säger Peder Johannisson.

- Jag tycker att Anbudspriset är ett bra initiativ. Att på detta sätt uppmärksamma positiva exempel kan både inspirera i enskilda upphandlares vardag och skapa ringar på vattnet för att utveckla de offentliga affärerna, så jag ser fram emot att medverka i detta arbete för Almegas räkning, säger Ulrica Dyrke. 

Styrelsen i sin helhet:

Carina Vibenius, Semantix
Claudiu Deak, Academedia.
Johan Liberson, ManpowerGroup
Nicole Lage-Vianna, KOMM - Sveriges Kommunikationsbyråer
Maria Krantz, TED Law
Mats Johansson, Securitas
Ulrica Dyrke, Almega
Peder Johannisson, Cavini Management

Utöver ordinarie årsmöte bjöd föreningen in till seminarium med årets vinnare samt att Upphandlingsmyndigheten var på plats och berättade om hur de stöttar leverantörer till offentlig sektor. 

  NYA MEDLEMMAR!
Föreningen är glada att få välkomna de nya medlemmarna: Irisgruppen, Temporent och Cavini. Tack för att ni väljer att stötta Anbudspriset.


 

Föreningen Anbudspriset i Almedalen

IMG_2860.jpg

Delar av föreningens styrelse är på plats i Almedalen. På bilden syns Stefan Holm, Almega, Maria Krantz, TED Law och Claudiu Deak, Academedia. 


Klara Hanell Strand och Rickard Andersson  vinner Anbudspriset 2018

VinnareAnbudspriset 2018.jpg

På Almegas Upphandlingsdag den 22 mars presenterades årets vinnare Klara Hanell Strand och Rickard Andersson för upphandlingen Bostadshus 2016 – nya hus. Ett samverkansprojekt mellan SKL Kommentus Inköpscentral AB, Sveriges kommuner och landsting samt AffärsConcept AB.

Motiveringen lyder:
Upphandlingen har gjorts med intentionen att främja dialogen mellan upphandlande myndighet och leverantörerna, vilket är helt i linje med Anbudsprisets syfte. Upphandlaren har uppvisat stor lyhördhet för kundernas krav och samtidigt tagit vara på leverantörernas kompetens och erfarenhet. Upphandlaren har i förarbetet visat en stark vilja att lyssna på leverantörerna för att åstadkomma ett bra avtal.

Ett stort grattis till vinnarna och tack till årets jury.

 
 

 

FÖRENINGEN ANBUDSPRISET - BLI MEDLEM

Nu övergår Anbudspriset till att bli en förening. Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet i form av att dela ut Anbudspriset en gång varje år i syfte att premiera de bästa upphandlare, avtalsförvaltare eller grupp som står bakom ett affärsmässigt offentligt upphandlat avtal. Föreningen öppnar nu upp för medlemskap där företag och organisationer som vill medverka till att dela ut priset är välkomna att ansluta sig. 

 

 

 

Bakom Anbudspriset står följande organisationer och företag:

Tendproc consulting

Tendproc consulting

Mediepartner: