Anbudspriset

Bli medlem

Bli medlem

 
 

 

Genom medlemskap i föreningen medverkar du till att Anbudspriset årligen kan delas ut och premiera de bästa upphandlare, avtalsförvaltare eller grupp som står bakom ett affärsmässigt upphandlat avtal.

Som medlem får du löpande information om föreningen och bjuds in till sammankomster som anordnas för medlemmarna. 

Föreningen är öppen för juridiska personer som företag, branschförbund och näringslivsorganisationer med koppling till offentlig upphandling. Läs mer i stadgarna

Medlems rättigheter och skyldigheter
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
• har rätt till information om föreningens angelägenheter
• skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
• skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är en fast summa som faktureras årsvis på 2000 kr. Genom ansökan om medlemskap godkänner du att Föreningen Anbudspriset kan publicera personuppgifter i form av namn på kontaktperson samt juridisk person på föreningens hemsida. Medlemskapet erhålls när medlemsavgiften är betald. 

Tid för inval
Medlemsansökningar behandlas under styrelsemöten. Du får därmed svar på din ansökan efter närmast kommande möte.

ANSÖK OM  MEDLEMSKAP