Anbudspriset

Vinnare

 
 

Vinnare

2018

Klara Hanell Strand och Rickard Andersson för Bostadshus 2016 – nya hus
Ett samverkansprojekt mellan SKL Kommentus Inköpscentral AB, Sveriges kommuner och landsting samt AffärsConcept AB

Motiveringen lyder: 

Arbetsförmedlingen har genom ett gediget förarbete, tät dialog med marknaden och med lärdomar från tidigare upphandlingar handlat upp en tjänst som når uppsatta mål på en hård arbetsmarknad.

Anbudspriset tilldelas Arbetsförmedlingen bland annat för en innovativ utvärderingsmodell där avtalet låter leverantörernas innovationsförmåga och effektivitet utveckla programinnehållet. Avtalet premierar dessutom goda resultat i målet att stödja de många människor som idag står utanför arbetsmarknaden till ett nytt arbete.


2017

Martin Kruse, Arbetsförmedlingen

Motiveringen lyder: 

Arbetsförmedlingen har genom ett gediget förarbete, tät dialog med marknaden och med lärdomar från tidigare upphandlingar handlat upp en tjänst som når uppsatta mål på en hård arbetsmarknad.

Anbudspriset tilldelas Arbetsförmedlingen bland annat för en innovativ utvärderingsmodell där avtalet låter leverantörernas innovationsförmåga och effektivitet utveckla programinnehållet. Avtalet premierar dessutom goda resultat i målet att stödja de många människor som idag står utanför arbetsmarknaden till ett nytt arbete.

 

2016

Mats Westin, Stockholm stad

Motiveringen lyder:

Mats Westin tilldelas Anbudspriset för att han genom enträget och omsorgsfullt arbete säkerställer fungerande avtal inom området tekniska konsulttjänster.

Mats styrka är att han alltid vill utveckla samarbetet mellan beställaren och leverantören. Hans utgångspunkt är bland annat att olika tekniska kompetenser måste upphandlas på olika sätt för att få en långsiktig och fungerande leverans. Mats sätt att arbeta med upphandlingar har lett till att Stockholms stad har fungerande och bra avtal för konsulttjänster.

Grattis Mats!

 

2015

Therése Westerlund, Regeringskansliet

Priset går till Therése Westerlund, Regeringskansliet, för upphandlingen av översättningstjänster. Hon tar bland annat hem priset för att hon har skaffat sig kunskap om villkoren på marknaden genom en omfattande dialog med branschföreningar och leverantörer.4