Anbudspriset

Jury

b. 1986, HK.

 

Juryn

 

Jury 2018:

Marie Söderberg, Anbudsansvarig, White
White vill vara ledande i utvecklingen av hållbar arkitektur, design och samhällsplanering. En nära och öppen dialog med sina kunder är en nyckel för att de ska kunna nå sin vision och leda kunder till framgång. Marie har jobbat med att sälja tjänster till den offentliga marknaden i olika branscher i snart 20 år. Hon har under dessa år sett hur marknaden utvecklats, hur lagstiftningen påverkat och hur offentlig upphandling förändrats. Hon har också sett hur upphandlingsprocesserna påverkar det upphandlade avtalet för både leverantör och beställare. Hon anser att Anbudspriset är ett utmärkt initiativ där leverantörer kan påverka och utmana den offentliga marknaden genom att lyfta fram goda exempel på framgångsrika upphandlingsprocesser. Marie vill med sitt arbete i juryn bidra med leverantörens perspektiv på hur man når maximal utväxling i de offentliga affärerna.

Lotta Sellebråten, Anbuds- och avtalscontroller, Swedol
Lotta har en lång erfarenhet av affärsrelationen kund-leverantör i allmänhet och offentliga upphandlingar i synnerhet. Med bakgrund som Nordenansvarig försäljningsanalytiker på AkzoNobel samt ett brinnande intresse för LOU arbetar hon nu som intern expert och analytiker av offentliga upphandlingar på Swedol AB (publ). Hon har sett en mängd upphandlingsdokument och är övertygad om att en förutsättning för att skapa en bra offentlig upphandling handlar om att få till en bra dialog mellan det offentliga och näringslivet samt att man är lyhörda inför varandras förutsättningar. Hon är otroligt glad och förväntansfull inför att få vara med och utse årets anbudspris och få uppmärksamma en upphandlare som är just lyhörd och som är intresserad av att skapa en bra affär för båda parter.

Lars Englund, Regionchef, Temporent
Temporent AB ingår i IKEA koncernen och erbjuder tillfälliga lokaler i modulform till skola, förskola och kontor. De arbetar till stor del på den offentliga marknaden, så upphandlingar enligt LOU är därför en viktig fråga för dem. Både genom bolaget och genom branschorganisation SRA har de länge arbetat för att befrämja dialogen och förståelsen mellan anbudslämnare och upphandlare. Lars menar att det det därför känns positivt att kunna vara med och uppmärksamma väl genomförda upphandlingar.

Peder Johannisson, Vd och affärsutvecklare, Cavini Management
Cavini Management AB hjälper företag förbättra sin tillväxt och lönsamhet genom att driva förändringar. Deras erfarenhet av att hjälpa företag vinna upphandlingar gör att de helhjärtat delar föreningens ambition att bidra till bättre upphandlingsprocesser genom Anbudspriset. Det lyfter goda exempel och bidrar på så vis till upphandlares, avtalsförvaltares och leverantörers förmåga att skapa goda affärer för slutanvändaren. Det utgör en drivkraft till förändring som de gärna stöttar och Peder ser fram emot att få bidra till det.

Fredrik Tamm, Seniorkonsult och partner, Doublecheck Consulting
Fredrik har sedan mer än 15 år arbetat med den offentliga marknaden i fokus. Bl a genom sitt bolag DoubleCheck har han skapat modellbeskrivningen över hur den offentliga affären görs på en marknad. Därutöver har DoubleCheck bidragit till att synliggöra den offentliga inköpsvärdena genom sin nationella insamling som i år genomförs för 6:e gången. Nu i ny regi genom Dagens Samhälle Insikt AB som i december förvärvade databasen och affärsområdet research. Fredriks drivkraft är synliggöra och bidra till att frigöra de ca 80 mdkr som varje år förslösas på mindre bra offentliga affärer och se till att de kan återinvesteras i en bättre fungerande modern välfärd.

Yvonne Nilsson, Anbudschef, Irisgruppen
Irisgruppens vision är att genom sina insatser, där varje individ når sin fulla potential, skapa ett bättre samhälle med minskad arbetslöshet och ökad integration. Deras insatser erbjuds till största delen genom offentligt upphandlade kontrakt. De ser Anbudspriset som en viktig del i arbetet med att skapa dialog och visa på lyckade upphandlingar som leder till väl fungerande kontrakt för såväl leverantör som upphandlande myndighet – och som i deras fall individen som nyttjar deras tjänster för att nå sin fulla potential.

 

Juryn 2017:

Carina Vibenius, chef juridik- och anbudsavdelningen, Semantix
Jessica Bjurström, VD, KOMM

Stefan Holm, näringspolitisk expert, Almega 
Johan Liberson, Bid Manager National Sales, ManpowerGroup
Claudiu Deak, Anbudschef, Academedia
Marie Söderberg, Försäljningschef, Astar
Jan Persson, VD, NTM
Jon Radefalk, Key Account, Securitas