Anbudspriset

Jury

b. 1986, HK.

 

Juryn

 

Jury 2019:

Anders Heland, Grundare & ägare Zango AB 
Anders har över 25 års erfarenhet av offentlig upphandling och var fram till år 2015 VD för olika Pulsen bolag där kärnaffären var mot offentlig sektor. Han har personligen varit engagerad i större anbudsarbeten kopplade till ramavtal och IT stöd i sin roll på Pulsen. Detta har bland annat resulterat i att Pulsen idag är det företag med flest ramavtal inom IT branschen. 2015 startade Anders företaget Zango AB som hjälper både myndigheter och företag i deras arbete med att skapa upphandlingar som kopplar väl an mot verksamhetens behov, samtidigt som de möjliggör för många leverantörer att svara så att högsta möjliga konkurrens uppnås. Anders hjälper även företag att hitta och svara på upphandlingar och hjälpte nyligen en kund att vinna avtal med Jönköpings län på IT stöd för ca 360 mkr. Nyckeln att lyckas med en bra upphandling i förhand tror Anders ligger i att skaffa sig en bra bild över marknaden, skapa en korrekt och realistisk kravbild samt att välja rätt upphandlingsform. 

Alen Hrnjic, Leg. Apotekare / Upphandlings- och Avtalscontroller ApoEx AB 
Alen Hrnjic är apotekare i grunden och har ett stort intresse för sjukvårdsfarmacin i Sverige. Efter examen var ApoEx ett nystartat bolag på frammarsch på marknaden och Alen sökte sig därför dit. Alen är idag avtals- och upphandlingscontroller och ansvarar för att projektleda alla upphandlingar som kommer ut på deras marknad samt att hålla dialogerna med upphandlande myndigheter kring kommande upphandlingar via t.ex. RFI/RFQ. Alen tycker det är viktigt med offentliga affärer då det är skattepengar man hanterar och vill därför kunna bidra med att Sveriges befolkning får det så bra som möjligt för det man betalar. Trots stora utmaningar inom offentlig sektor beskriver Alen att det också är det som är utvecklande och engagerande, speciellt inom vårdsektorn. ”Genom en bra dialog mellan upphandlande myndighet och leverantörer kan man utforma bra upphandlingsunderlag som alla parter förstår och där man kan främja utveckling av verksamheterna”, säger Alen. 

Peder Johannisson, Vd och affärsutvecklare, Cavini Management
Cavini Management AB hjälper företag förbättra sin tillväxt och lönsamhet genom att driva förändringar. Deras erfarenhet av att hjälpa företag vinna upphandlingar gör att de helhjärtat delar föreningens ambition att bidra till bättre upphandlingsprocesser genom Anbudspriset. Det lyfter goda exempel och bidrar på så vis till upphandlares, avtalsförvaltares och leverantörers förmåga att skapa goda affärer för slutanvändaren. Det utgör en drivkraft till förändring som de gärna stöttar och Peder ser fram emot att få bidra till det.

Lars Lagerström, Regionchef Öst-Norr Temporent 
Lars arbetar på företaget Temporent som har ca. 70 % av sina kunder inom den offentliga sektorn, på så sätt faller det sig naturligt för honom att verka för att befrämja dialogen mellan upphandlare och anbudslämnare. Lars beskriver att LOU inte enbart innebär hinder som många tycker, utan kan ha många fördelar med förutsättning för att man tar vara på de möjligheter till dialog som finns. ”En bra och tidig dialog minskar risken för oklarheter och ev. överprövningar. Både upphandlare och anbudslämnare har ett stort ansvar att hålla sig uppdaterade om EU direktiven och inte fastna i gamla myter med rädsla för kommunikation. Därför är det positivt att kunna vara med och premiera upphandlare vilka driver ”den goda affären” framåt” säger Lars. 

Lotta Sellebråten, Anbuds- och avtalscontroller, Swedol
Lotta har en lång erfarenhet av affärsrelationen kund-leverantör i allmänhet och offentliga upphandlingar i synnerhet. Med bakgrund som Nordenansvarig försäljningsanalytiker på AkzoNobel samt ett brinnande intresse för LOU arbetar hon nu som intern expert och analytiker av offentliga upphandlingar på Swedol AB (publ). Hon har sett en mängd upphandlingsdokument och är övertygad om att en förutsättning för att skapa en bra offentlig upphandling handlar om att få till en bra dialog mellan det offentliga och näringslivet samt att man är lyhörda inför varandras förutsättningar. Hon är otroligt glad och förväntansfull inför att få vara med och utse årets anbudspris och få uppmärksamma en upphandlare som är just lyhörd och som är intresserad av att skapa en bra affär för båda parter.

Annika Sjöberg, Senior Partner och Upphandlingsansvarig Gullers Grupp 
Annika Sjöberg är ansvarig för anbudsarbetet på Gullers Grupp, en av Sveriges största kommunikationsbyråer med en byråintäkt på närmare 185 miljoner under 2018. Gullers Grupp är inriktade på samhällsaktörer och ungefär hälften av byråns intäkter kommer från kunder inom den offentliga sektorn. Idag har byrån omkring 75 ramavtal, bl a med Trafikverket, Regeringskansliet, Stockholms stad och Västra Götalandsregionen. Gullers Grupp är den byrå som har absolut högst hitrate i upphandlingar inom branschen. På Gullers Grupp arbetar Annika också i olika kunduppdrag, ofta med frågor som gäller strategiska vägval i kommunikationsarbetet. Merparten av de kunder som Annika arbetar med finns inom offentlig och ideell sektor. 

Fredrik Tamm, Seniorkonsult och partner, Doublecheck Consulting
Fredrik har sedan mer än 15 år arbetat med den offentliga marknaden i fokus. Bl a genom sitt bolag DoubleCheck har han skapat modellbeskrivningen över hur den offentliga affären görs på en marknad. Därutöver har DoubleCheck bidragit till att synliggöra den offentliga inköpsvärdena genom sin nationella insamling som i år genomförs för 6:e gången. Nu i ny regi genom Dagens Samhälle Insikt AB som i december förvärvade databasen och affärsområdet research. Fredriks drivkraft är synliggöra och bidra till att frigöra de ca 80 mdkr som varje år förslösas på mindre bra offentliga affärer och se till att de kan återinvesteras i en bättre fungerande modern välfärd.

Carina Vibenius, chef juridik- och anbudsavdelningen, Semantix
Carina har mer än 18 års arbetslivserfarenhet från inköp, offentlig upphandling och juridik inom många olika branscher. Semantix är Nordens största språktjänstleverantör med inriktning mot tolk och översättningstjänster . Inom tolk så är 90 % av Semantix kunder offentliga och totalt sett står de offentliga kunderna för mer än 50 % av intäkterna. Carinas erfarenhet från både upphandlar- och leverantörssidan har gett henne stor förståelse för hur viktig kommunikationen är och att just dialogen mellan parterna innan själva upphandlingen publiceras är nyckeln till en bra upphandling och i förlängningen ett bra avtal. Carina vill premiera modiga upphandlare som vågar ställa frågor och utmana.

Jury 2018:

Marie Söderberg, Anbudsansvarig, White
Lotta Sellebråten, Anbuds- och avtalscontroller, Swedol
Lars Englund, Regionchef, Temporent
Peder Johannisson, Vd och affärsutvecklare, Cavini Management
Fredrik Tamm, Seniorkonsult och partner, Doublecheck Consulting
Yvonne Nilsson, Anbudschef, Irisgruppen


Juryn 2017:

Carina Vibenius, chef juridik- och anbudsavdelningen, Semantix
Jessica Bjurström, VD, KOMM

Stefan Holm, näringspolitisk expert, Almega 
Johan Liberson, Bid Manager National Sales, ManpowerGroup
Claudiu Deak, Anbudschef, Academedia
Marie Söderberg, Försäljningschef, Astar
Jan Persson, VD, NTM
Jon Radefalk, Key Account, Securitas